reputacion-on-line

Reputació online

La reputació online es un terme utilitzat per a fer referència a la imatge, prestigi i valoració que una marca personal, comercial o una denominació adquireixen en el context d’Internet. Les xarxes socials, els motors de recerca i la lluita contra continguts perjudicials han esdevingut una prioritat per a moltres empreses catalanes que ja començen a contractar aquest tipus de serveis.